THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, thành phố Hà Nội thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng ban chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, thành phố Hà Nội
05/03/2021 | 17:10  | View count: 2847

Ngày 04/3/2021, Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 15 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng ban chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, thành phố Hà Nội.

Chi tiết nội dung Thông báo số 15/TB-BCĐ của Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, thành phố Hà Nội đính kèm bên dưới:

Thông báo số 15/TB-BCĐ

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh