THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng - Trưởng ban chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 thành phố Hà Nội tại phiên họp số 98
16/03/2021 | 15:59  | View count: 1965

Ngày 16/3/2021, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành thông báo số 132/TB-VP về kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng - Trưởng ban chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 thành phố Hà Nội tại phiên họp số 98

Chi tiết nội dung Thông báo số 132/TB-VP của Văn phòng UBND thành phố Hà Nội được đính kèm bên dưới:

Thông báo số 132/TB-VP

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh