Đường dây nóng

UBND Huyện

Tiếp công dân

04.??????

04.??????

Giải quyết TTHC

04.?????????

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng - Trưởng ban chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 thành phố Hà Nội tại phiên họp số 98
16/03/2021 | 15:59  | View count: 1126

Ngày 16/3/2021, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành thông báo số 132/TB-VP về kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng - Trưởng ban chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 thành phố Hà Nội tại phiên họp số 98

Chi tiết nội dung Thông báo số 132/TB-VP của Văn phòng UBND thành phố Hà Nội được đính kèm bên dưới:

Thông báo số 132/TB-VP

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh