Đường dây nóng

UBND Huyện

Tiếp công dân

04.??????

04.??????

Giải quyết TTHC

04.?????????

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Báo cáo tình hình nợ BHXH tháng 3 năm 2021
08/04/2021 | 09:35  | View count: 716

 

       Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường các giải pháp thu hồi nợ đọng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn Thành phố; Bảo hiểm xã hội huyện Đông Anh báo cáo tình hình nợ BHXH tháng 3 năm 2021 như sau:

 

(chi tiết file đính kèm)

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh