THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Đông Anh lập bộ thuế và miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp theo Nghị quyết số 107/2020/QH14 của Quốc hội
14/04/2021 | 21:57  | View count: 1557

Ngày 12/4/2021, UBND huyện Đông Anh ban hành công văn số 960/UBND-CCT về việc lập bộ thuế và miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp theo Nghị quyết số 107/2020/QH14 của Quốc hội

Chi tiết nội dung Công văn số 960 của UBND huyện Đông Anh đính kèm bên dưới:

Công văn số 960/UBND-CCT

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh