Đường dây nóng

UBND Huyện

Tiếp công dân

04.??????

04.??????

Giải quyết TTHC

04.?????????

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

UBND huyện Đông Anh thông báo về việc tạm dừng công tác tiếp công dân trực tiếp tại Trụ sở tiếp công dân
28/07/2021 | 16:26  | View count: 513

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Thực hiện công điện số 15/CĐ-UBND ngày 18/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch covid-19, UBND huyện Đông Anh ban hành thông báo số 3678/TB-UBND ngày 19/7/2021 về việc tiếp công dân.

 

xem chi tiết thông báo

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh