THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

UBND huyện Đông Anh thông báo về việc tạm dừng công tác tiếp công dân trực tiếp tại Trụ sở tiếp công dân
28/07/2021 | 16:26  | View count: 1731

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Thực hiện công điện số 15/CĐ-UBND ngày 18/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch covid-19, UBND huyện Đông Anh ban hành thông báo số 3678/TB-UBND ngày 19/7/2021 về việc tiếp công dân.

 

xem chi tiết thông báo

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh