Đường dây nóng

UBND Huyện

Tiếp công dân

04.??????

04.??????

Giải quyết TTHC

04.?????????

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Nghị quyết số 150-NQ/HU ngày 04/9/2021 của Ban thường vụ Huyện ủy
05/09/2021 | 21:50  | View count: 105

Về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Huyện, thực hiện nghiêm Chỉ thị 06-CT/TU, Thông báo Kết luận số 480-TB/Tu ngày 01/9/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy và Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 03/9/2021 của UBND Thành phố Hà Nội

Xem chi tiết tại đây

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh