Đường dây nóng

UBND Huyện

Tiếp công dân

04.??????

04.??????

Giải quyết TTHC

04.?????????

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Huyện Đông Anh tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid – 19
05/09/2021 | 22:12  | View count: 846

Ngày 04/9/2021, UBND huyện Đông Anh ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn Huyện.

Chi tiết Chỉ thị số 17 của UBND huyện Đông Anh được đính kèm bên dưới:

Chỉ thị số 17

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh