THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định công bố danh mục TTHC bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Lao động- Thương binh và Xã hội
01/10/2021 | 15:28  | View count: 806

Ngày 30/7/2021, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3777/QĐ-UB về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động- Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kèm theo Quyết định này Danh mục 05 thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội, trong đó: 02 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 03 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bãi bỏ 04 thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội, thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

QĐ 3777_2021

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh