THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Đông Anh đăng công báo các công trình vi phạm chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động trên địa bàn Huyện
07/09/2021 | 08:32  | View count: 1435

Ngày 06/9/2021, UBND huyện Đông Anh ban hành văn bản số 2801/UBND-VP về việc đăng công báo các công trình vi phạm chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động trên địa bàn

      Thực hiện Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 18/6/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về Kế hoạch khắc phục tồn tại, xử lý vi phạm các công trình chưa được nghiệm thu về PCCC đưa vào hoạt động trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 247/KH-UBND ngày 16/7/2021 của UBND huyện Đông Anh về việc khắc phục tồn tại, xử lý vi phạm các công trình chưa được nghiệm thu về PCCC đưa vào hoạt động trên địa bàn huyện Đông Anh. Trong đó, có nội dung giao UBND huyện đăng công báo 100% các công trình vi phạm trên các phương tiện thông tin truyền thông cấp huyện để người dân cùng biết và giám sát thực hiện;

      Căn cứ kết quả tổng kiểm tra, rà soát các công trình chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động trên địa bàn huyện Đông Anh. UBND huyện Đông Anh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm các nhiệm vụ sau:

      Chi tiết nội dung công văn số 2801 của UBND huyện Đông Anh và phụ lục đính kèm bên dưới:

     -  Công văn số 2801/UBND-VP

     -  Phụ lục kèm theo  

 

 

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh