THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Chỉ thị về việc tập trung trong chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Huyện
16/03/2022 | 09:30  | View count: 581

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 11/2/2022 của UBND Thành phố Hà Nội về việc tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2022;

 

Ngày 21/2/2022 UBND huyện Đông Anh ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tập trung trong chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

 

Chi tiết Chỉ thị

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh