THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Chỉ thị của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc hực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 của thành phố
28/09/2022 | 13:16  | View count: 356

 

Chỉ thị của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc hực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 của thành phố

 

 Ngày 07/9/2022, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 - 2023 của Thành phố; Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện thị xã; đề nghị UB MTTQ VN thành phố Hà Nội, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của đơn vị phối hợp với ngành Giáo dục Thủ đô thực heịn tốt chủ đề của năm học 2022 - 2023: "Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo".

 

để xem chi tiết Chỉ thị tại đây

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh