THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân 2023
13/10/2022 | 08:00  | View count: 120

Ngày 6/10/2022, UBND huyện Đông Anh ban hành Kế hoạch số 353/KH-UBND về việc tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân 2023.

 

Xem nội dung chi tiết kế hoạch tại đây

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh