THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Huyện Đông Anh tổ chức tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018

04/12/2018 | 04:07 PM  | View count: 511
Ngày 20 tháng 11 năm 2018, UBND huyện Đông Anh ban hành Kế hoạch số 342/KH-UBND về việc tổ chức tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018.

Đông Anh triển khai thực hiện điểm cung cấp thực phẩm an toàn tại Chợ Trung tâm Đông Anh năm 2018

03/12/2018 | 10:51 AM  | View count: 503
Ngày 29 tháng 11 năm 2018, UBND huyện Đông Anh ban hành công văn số 1831/UBND-KT nhằm thực hiện Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 12/3/2018 của UBND Huyện về thí điểm xây dựng điểm cung cấp thực phẩm an...

Đông Anh triển khai Chương trình số 204/CTr-UBND ngày 26/10/2018 của UBND thành phố Hà Nội

03/12/2018 | 10:41 AM  | View count: 484
Ngày 29 tháng 11 năm 2018, UBND huyện Đông Anh ban hành Kế hoạch số 348/KH-UBND nhằm triển khai Chương trình số 204/CTr-UBND ngày 26/10/2018 của UBND thành phố Hà Nội

Huyện Đông Anh xây dựng kế hoạch thực hiện kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ngày 23/10/2018

30/11/2018 | 11:33 PM  | View count: 3808
Ngày 14 tháng 11 năm 2018, UBND huyện Đông Anh xây dựng kế hoạch 338/KH-UBND nhằm thực hiện kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và đoàn công tác Thành phố đã làm việc với lãnh đạo...

Huyện Đông Anh tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn Huyện

18/11/2018 | 11:07 AM  | View count: 1501
Ngày 16 tháng 11 năm 2018, UBND huyện Đông Anh ban hành Chỉ thị số 12 về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn Huyện

Huyện Đông Anh tuyển chọn và gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2019

14/11/2018 | 05:54 PM  | View count: 2114
Ngày 12 tháng 11 năm 2018, UBND huyện Đông Anh ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND và Kế hoạch số 336/KH-UBND về việc tuyển chọn và gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2019

Triển khai thỏa thuận hợp tác giữa UBND Huyện và Bưu điện thành phố Hà Nội về tiếp nhận và trả kết quả giải quyết Thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

13/11/2018 | 10:13 AM  | View count: 404
Ngày 22 tháng 10 năm 2018, UBND huyện Đông Anh ban hành văn bản số 1545/UBND-VP về việc triển khai thỏa thuận hợp tác giữa UBND Huyện và Bưu điện thành phố Hà Nội về tiếp nhận và trả kết quả giải...

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 và Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII

19/10/2018 | 03:13 PM  | View count: 3774
Ngày 23 tháng 8 năm 2018, Huyện ủy Đông Anh ban hành Kế hoạch số 121-KH/HU về thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 và Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương...

Quyết định về việc ban hành quy định đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan Đảng, Chính quyền, cơ quan Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội Huyện và cơ sở

19/06/2018 | 05:59 PM  | View count: 4690
Ngày 12 tháng 6 năm 2018, Huyện ủy Đông Anh ban hành Quyết định số 2818-QĐ/HU về việc quy định đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ...

Đông Anh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị thuộc Huyện

19/06/2018 | 05:51 PM  | View count: 3097
Chỉ thị về việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị thuộc huyện Đông Anh

Đông Anh tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương và tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường trên địa bàn Huyện

19/06/2018 | 05:42 PM  | View count: 3049
Chỉ thị về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương và tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Đông Anh

Thông báo phân công lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND huyện Đông Anh quý II,III,IV năm 2018

11/05/2018 | 11:29 AM  | View count: 1677
Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND huyện Đông Anh quý II,III,IV năm 2018

Lịch tiếp công dân tháng 3/2018 của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Đông Anh khóa XIX

16/03/2018 | 11:06 AM  | View count: 837
Lịch tiếp công dân tháng 3/2018 của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Đông Anh khóa XIX

Kế hoạch triển khai một số nhiệm vụ về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới năm 2018

16/03/2018 | 09:59 AM  | View count: 3243
Uỷ ban nhân dân huyện Đông Anh ban hành Kế hoạch triển khai một số nhiệm vụ về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới năm 2018

Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về công tác Quản lý đất đai, trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường năm 2018 trên địa bàn huyện Đông Anh

16/03/2018 | 09:44 AM  | View count: 3996
Huyện Đông Anh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về công tác Quản lý đất đai, trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường năm 2018.

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh