THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể trường học và kiểm soát Sữa học đường trên địa bàn huyện Đông Anh năm 2019

09/04/2019 | 09:49 AM  | View count: 2519
Ngày 02/4/2019, UBND huyện Đông Anh ban hành Kế hoạch số 111 về đảm bảo an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể trường học và kiểm soát Sữa học đường trên địa bàn Huyện năm 2019

Đông Anh đẩy mạnh phong trào thi đua kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 20 năm Thành phố được UNESCO công nhận "Thành phố vì Hòa bình"

08/04/2019 | 03:32 PM  | View count: 1822
Ngày 03/4/2019, UBND huyện Đông Anh ban hành công văn số 398 về việc đẩy mạnh phong trào thi đua kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và 20 năm thành phố Hà Nội...

Huyện Đông Anh rà soát điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, danh mục dự án, công trình chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2019

05/04/2019 | 10:18 AM  | View count: 5713
Ngày 01/4/2019, UBND huyện Đông Anh ban hành công văn số 384 về việc rà soát điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, danh mục dự án, công trình chuyển mục đích đất trồng lúa...

Đông Anh thông báo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019

04/04/2019 | 03:15 PM  | View count: 3896
Ngày 01 tháng 4 năm 2019, UBND huyện Đông Anh ban hành Thông báo số 584/TB-UBND về việc công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn Huyện

Kế hoạch vệ sinh, khử trùng và tiêu độc môi trường, phòng chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi

04/04/2019 | 03:00 PM  | View count: 3282
Ngày 27/3/2019, UBND huyện Đông Anh ban hành Kế hoạch số 106/KH-UBND về thực hiện vệ sinh, khử trùng và tiêu độc môi trường, phòng chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn Huyện

Thông báo bổ sung một số nội dung tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức, viên chức giáo dục năm 2019

02/04/2019 | 02:39 PM  | View count: 12596
Ngày 29 tháng 3 năm 2019, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội có công văn hỏa tốc số 647/SNV-CCVC về việc thông báo bổ sung một số nội dung tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức, viên chức giáo dục năm...

Đông Anh triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

28/03/2019 | 08:43 AM  | View count: 3309
Ngày 26/2/2019, UBND huyện Đông Anh ban hành Kế hoạch 68/KH-UBND - Kế hoạch hành động về triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và...

Kế hoạch xây dựng và triển khai thực hiện Đề án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh thành quận theo lộ trình được duyệt

26/03/2019 | 11:22 AM  | View count: 3459
Ngày 22/3/2019, UBND huyện Đông Anh ban hành Kế hoạch số 99 về việc xây dựng và triển khai thực hiện Đề án đầu tư xây dựng Huyện thành quận theo lộ trình được duyệt

Đông Anh kiện toàn Ban Chỉ đạo 197

26/03/2019 | 11:14 AM  | View count: 3291
Ngày 20/3/2019, UBND huyện Đông Anh ban hành Quyết định số 1429 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo 197 của Huyện

Đông Anh triển khai thực hiện Thông báo số 12/TB-VPCP ngày 31/1/2019 của Văn phòng Chính phủ

26/03/2019 | 11:04 AM  | View count: 4674
Ngày 21/3/2019, UBND huyện Đông Anh ban hành công văn số 329 về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Thông báo số 12/TB-VPCP ngày 31/1/2019...

Đông Anh thực hiện Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 08/3/2019 của UBND thành phố Hà Nội

25/03/2019 | 10:48 AM  | View count: 5121
Ngày 20/3/2019, UBND huyện Đông Anh ban hành công văn số 326 về việc thực hiện Kế hoạch của UBND Thành phố về tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục những hạn chế khuyết điểm được chỉ...

Huyện Đông Anh tham gia hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất năm 2019

25/03/2019 | 10:39 AM  | View count: 2654
Ngày 19/3/2019, UBND huyện Đông Anh ban hành công văn số 317 về việc tham gia hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất năm 2019 trên địa bàn Huyện

Đông Anh xây dựng kế hoạch quản lý công tác tiêm chủng năm 2019

22/03/2019 | 11:24 AM  | View count: 2693
Ngày 22/3/2019, UBND huyện Đông Anh xây dựng Kế hoạch số 98 về quản lý công tác tiêm chủng năm 2019 trên địa bàn Huyện

Đông Anh tăng cường thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về kết nối các cơ sở cung ứng thuốc

22/03/2019 | 10:53 AM  | View count: 2557
Ngày 22/3/2019, UBND huyện Đông Anh ban hành công văn số 332 về việc tăng cường thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về kết nối các cơ sở cung ứng thuốc

Đông Anh xây dựng kế hoạch sản xuất vụ Mùa và định hướng sản xuất vụ Đông năm 2019

19/03/2019 | 11:18 AM  | View count: 3395
Ngày 19/3/2019, UBND huyện Đông Anh xây dựng kế hoạch số 92 về sản xuất vụ Mùa và định hướng sản xuất vụ Đông trên địa bàn huyện năm 2019

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh