THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Thường trực Hội đồng nhân dân
Ngày đăng 19/10/2021 | 15:09  | View count: 2078

Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện: Lê Trung Kiên

Ngày sinh:

31/01/1966

Giới tính:

Nam

Dân tộc:

Kinh

Quê quán:

Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội

Trình độ học vấn:

Thạc sỹ Kinh tế; Cử nhân Kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ:

Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện khóa XX

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện: Nguyễn Thị Thanh Tâm

Ngày sinh:

01/6/1975

Giới tính:

Nữ

Dân tộc:

Kinh

Quê quán:

Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội

Trình độ học vấn:

Thạc sỹ Quản lý kinh tế; Cử nhân Văn hóa

Nghề nghiệp, chức vụ:

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND Huyện khóa XX

Trưởng ban Kinh tế - Xã hội: Trần Thu Hằng

Ngày sinh:

04/6/1982

Giới tính:

Nữ

Dân tộc:

Kinh

Quê quán:

Cát Hanh, Phù Cát, Bình Định

Trình độ học vấn:

Thạc sỹ Quản lý kinh tế; Cử nhân Quản trị kinh doanh

Nghề nghiệp, chức vụ:

Huyện ủy viên, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội - HĐND huyện Đông Anh khóa XX

Trưởng ban Pháp chế: Nguyễn Văn Hoàng

Ngày sinh:

25/9/1978

Giới tính:

Nam

Dân tộc:

Kinh

Quê quán:

Nam Giang, Nam Đàn, Nghệ An

Trình độ học vấn:

Cử nhân Pháp luật kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ:

Trưởng ban Pháp chế - HĐND huyện Đông Anh khóa XX

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh