THÔNG BÁO TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Thông báo tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 04/2019/ĐKSP
Ngày đăng 16/08/2019 | 16:24

Ngày 05/8/2019, phòng Kinh tế huyện Đông Anh thông báo tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm của hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hoa, địa chỉ thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Chi tiết bản công bố sản phẩm số 04/2019/ĐKSP đính kèm bên dưới:

Bản công bố sản phẩm số 04/2019/ĐKSP

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh