CUỘC THI TÌM HIỂU DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Kế hoạch phân công thực hiện nhiệm vụ cho các thành viên Ban tổ chức và giao chỉ tiêu cho các đơn vị tham gia cuộc thi "Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn huyện Đông Anh
Ngày đăng 13/08/2019 | 16:06

Ngày 07/8/2019, UBND huyện Đông Anh ban hành Kế hoạch số 238/KH-BTC về phân công thực hiện nhiệm vụ cho các thành viên Ban tổ chức và giao chỉ tiêu cho các đơn vị tham gia cuộc thi "Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn Huyện

Chi tiết nội dung Kế hoạch số 238/KH-BTC của UBND huyện Đông Anh đính kèm bên dưới:

Kế hoạch số 238/KH-BTC

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh