CUỘC THI TÌM HIỂU DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Đông Anh hướng dẫn triển khai cuộc thi "Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến " trên địa bàn Huyện
Ngày đăng 13/08/2019 | 16:16

Ngày 07/8/2019, UBND huyện Đông Anh ban hành Hướng dẫn số 1487/UBND-VP về việc triển khai cuộc thi "Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến " trên địa bàn Huyện

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên website:  http://timhieudichvucong.hanoi.gov.vn

Chi tiết nội dung Hướng dẫn số 1487 của UBND huyện Đông Anh đính kèm bên dưới:

Hướng dẫn số 1487/UBND-VP

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh