CUỘC THI TÌM HIỂU DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Hướng dẫn dự thi cuộc thi "Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 16/08/2019 | 14:32

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến. Trên website đã đăng tải đầy đủ thông tin về Thể lệ và các văn bản có liên quan đến cuộc thi

Chi tiết nội dung hướng dẫn làm bài thi cuộc thi "Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn thành phố Hà Nội đính kèm bên dưới:

Hướng dẫn làm bài thi

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh