TIN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Hội đồng nhân dân Huyện giám sát tại Tàm Xá
Ngày đăng 17/11/2017 | 11:06

Sáng 16/11, Đoàn giám sát HĐND Huyện do đồng chí Lê Văn Oanh- TVHU- Phó Chủ tịch HĐND Huyện làm Trưởng đoàn cùng các đồng chí thành viên trong đoàn đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội- an ninh quốc phòng và hoạt động của HĐND xã Tàm Xá năm 2017.

 

 Đoàn giám sát đã ghi nhận những kết quả của HĐND- UBND xã Tàm Xá đã đạt được trong năm 2017, kinh tế- xã hội có bước phát triển ;  ước thu từ các ngành kinh tế đạt 149 tỷ đồng; công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường được triển khai đồng bộ, đến nay cơ bản đã xử lý rứt điểm các bục bệ, mái che mái vẩy trên các trục đường chính; Hoạt động văn hóa xã hội, đền ơn đáp nghĩa, giáo dục đào tạo, y tế- dân số- kế hoạch hóa gia đình được quan tâm. Năm 2017, toàn xã có 13 hộ thoát nghèo, tỷ lệ người chết được hỏa táng đạt tỷ lệ 93,3%. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, thanh tra, tư pháp và thực hiện quy chế dân chủ được triển khai đồng bộ, thực hiện tốt Năm kỷ cương hành chính, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. HĐND xã Tàm Xá đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, vai trò của Hội đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại buổi giám sát, các thành viên trong Đoàn giám sát HĐND Huyện cũng đã có những ý kiến đóng góp vào 2 bản báo cáo, trong đó tập trung vào một số nội dung như: Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, đăng ký hộ tịch; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác quản lý đất công, xây dựng phương án đấu giá quyền sử dụng đất; công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng…

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh