TIN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Hội đồng nhân dân xã Việt Hùng khóa 20 tổ chức kỳ họp thứ 5.
Ngày đăng 27/12/2017 | 14:35

Trong 2 ngày 26 và 27/12, HĐND xã Việt Hùng khóa 20 đã tổ chức kỳ họp thứ 5 nhằm đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng an ninh năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

      Trong năm 2017, xã Việt Hùng đã  chuyển đổi cơ cấu cây trồng được 53,22ha. Các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ phát triển mạnh với nhiều loại hình phong phú. Công tác QLĐĐ-TTXD đi vào nền nếp, xã đã trình Huyện cấp giấy chứng nhận QSD đất được 167 hồ sơ, đạt 104%, tổ chức đấu giá thành công 12 lô đất tại Khu Ma Vũ Công tác dân số - y tế - giáo dục được quan tâm. Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Các hoạt động văn hóa văn nghệ - TDTT tiếp tục duy trì và phát triển.

      Năm 2018, xã Việt Hùng sẽ nhân rộng mô hình máy cấy mạ khay, phấn đấu cấy máy đạt 60ha. Tập trung gieo trồng các giống cây trồng có giá trị kinh tế cao. Đẩy mạnh phát triển đàn gia súc, gia cầm tăng 5% so với năm 2017. Phấn đấu mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 80%...

Thực hiện: Huyền Trang - Trọng Công

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh