TIN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HĐND xã Đại Mạch khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức kỳ họp thứ 7
Ngày đăng 27/12/2018 | 15:55

Trong ngày 26/12, HĐND xã Đại Mạch khoá 20 nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 7 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Dự kỳ họp có đồng chí Hoàng Kế Khiêm - Uỷ viên Ban thường vụ Huyện uỷ- Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ. Đồng chí Nguyễn Đình Phúc- HUV- Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin va Thể Thao Đông Anh.

       Trong năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn xã Đại Mạch được ổn định và phát triển. Tổng thu ngân sách ước đạt trên 25 tỷ đồng, xã đã chuyển đổi 97 ha cây hàng năm sang trồng cây bưởi, chuối, táo, ổi khu vực Soi bãi đem lại hiệu quả kinh tế cao. Giá trị sản xuất trong trồng trọt đạt 148,9 tỷ đồng, chiếm 25,8% trọng nội ngành nông nghiệp. Hoạt động thương mại, dịch vụ, công nghiệp phát triển mạnh, thu nhập bình quân đầu người là 3,86 triệu đồng/người/tháng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng góp phần ổn định tình hình kinh tế- xã hội của địa phương, tăng hộ giàu, giảm 16 hộ nghèo năm 2018 xuống còn 55  hộ. Công tác quản lý đất đại, trật tự xây dựng được quan tâm. Cả 3/3 thôn làng đều giữ vững danh hiệu “ Làng văn hóa”. Trong năm 2018, xã đã quan tâm tổ chức rà soát, xét duyệt đề nghi cấp trên hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho 8 hộ nghèo ( trong đó xây mới là 5 nhà và sửa chữa là 3 nhà), với tống số tiền hỗ trợ là 310 triệu đồng . Các vấn đề an sinh xã hội được giải quyết tốt, công tác giáo dục có nhiều chuyển biến,  hoạt động văn hóa – thể thao từng bước phát triển, phục vụ nhu cầu của người dân. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

     

        Tại kỳ họp, HĐND xã Đại Mạch đã thông qua các Nghị quyết; miễn nhiệm và bầu các chức danh do HĐND xã bầu và triển khai nhiệm vụ năm 2019, trong đó xã tiếp tục tập trung phát triển kinh tế theo hướng đô thị hoá dịch vụ và thương mại; duy trì xã đạt chuẩn NTM, tiến tới xây dựng xã thành phường; đẩy nhanh tiến độ đấu giá đất kẹt thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân…

Hồng Sinh&Bá Đông

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh