TIN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HĐND xã Đông Hội khóa XX nhiệm kỳ 2016-2016 tổ chức kỳ họp thứ 8
Ngày đăng 29/12/2018 | 11:02

Trong 2 ngày 27, 28 tháng 12, HĐND xã Đông Hội khóa 20, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 8, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, ANQP năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

     Năm 2018, kinh tế xã Đông Hội tiếp tục tăng trưởng khá, trong đó kinh tế nông nghiệp đóng vai trò trọng tâm, toàn xã có tổng diện tích canh tác đất nông nghiệp là 284ha, tổng giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt gần 72 triệu đồng/ha, các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại – dịch vụ trên địa bàn xã tiếp tục được duy trì và phát triển với hơn 60 doanh nghiệp vừa và nhỏ và trên 400 hộ kinh doanh cá thể hoạt động, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 43 triệu đồng/ người/năm, số hộ nghèo trong toàn xã giảm 14 hộ, đạt 175% kế hoạch huyện giao. Xây dựng nông thôn mới, quản lý đất đai, trật tự xây dựng được quan tâm, tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý 22 trường hợp vi phạm về đất đai. Công tác y tế, giáo dục được quan tâm, An ninh quốc phòng, an sinh xã hội được đảm bảo.

     Tại kỳ họp, HĐND xã Đông Hội đã thông qua Dự thảo Đề án đầu tư, xây dựng xã Đông Hội thành Phường vào năm 2020, đồng thời quyết nghị phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - ANQP năm 2019 và thông qua các Nghị quyết của kỳ họp

Việt Quang

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh