TIN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HĐND Huyện khóa 19 nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp bất thường, kỳ họp thứ 10
Ngày đăng 18/01/2019 | 10:51

Sáng 16/1, HĐND Huyện Đông Anh khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp bất thường, kỳ họp thứ 10. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Văn Quang- Thành ủy viên- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND Huyện, đồng chí Phạm Văn Châm- Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, đồng chí Lê Trung Kiên- Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND Huyện- Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND Thành phố, đồng chí Đỗ Ngọc Bích- Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy- Chủ tịch UBMTTQ Huyện, các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, một số đơn vị thuộc khối đầu tư xây dựng cùng toàn thể các ông bà là đại biểu HĐND Huyện khóa 19.

 

 

     Tại kỳ họp, HĐND Huyện đã thông qua các Tờ trình: Tờ trình xin ý kiến về chủ trương đầu tư một số dự án cấp Thành phố sử dụng nguồn ngân sách cấp Huyện. Tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của Huyện. Tờ trình phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của Huyện và thẩm định của 2 Ban HĐND Huyện. Theo đó, UBND Huyện thống nhất trình HĐND Huyện xem xét cho ý kiến về chủ trương đầu tư 10 dự án nhóm B và 3 dự án trọng điểm nhóm C cấp Thành phố sử dụng nguồn ngân sách cấp Huyện, tổng mức đầu tư dự kiến trên 3.000 tỷ đồng; Phê duyệt chủ trương đầu tư 16 dự án nhóm B, 7 dự án trọng điểm nhóm C thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của Huyện, tổng mức đầu tư dự kiến trên 2.000 tỷ đồng; phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 9 dự án nhóm B và 4 dự án trọng điểm nhóm C trọng điểm thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của Huyện với tổng mức đầu tư dự kiến trên 987 tỷ đồng.

 

 

 

 

 

Tại kỳ họp, các đại biểu tham dự đã nhất trí cao với nội dung của các Tờ trình; HĐND Huyện cũng đã thông qua các Nghị quyết và giao trách nhiệm cho UBND Huyện chỉ đạo các đơn vị được giao nhiệm vụ; Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục tiêu, chất lượng công trình và đúng tiến độ.

 

Dương Đông- Trung Dũng 

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh