TIN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND Huyện và các xã, thị trấn năm 2018.
Ngày đăng 18/01/2019 | 10:58

Sáng 16/1, Thường trực HĐND Huyện tổ chức tổng kết hoạt động của HĐND Huyện và các xã thị trấn năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Quang- Thành ủy viên- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND Huyện.

 

 

         Trong năm 2018, HĐND Huyện đã phối hợp với UBND, UB MTTQ huyện tổ chức tốt 4 cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu quốc hội, 4 cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND Thành phố và 18 cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND huyện; Công tác tổ chức, điều hành trong các cuộc tiếp xúc cử tri huyện tiếp tục đổi mới theo hướng khoa học, thiết thực và hiệu quả; chất lượng các cuộc tiếp xúc ngày càng được nâng cao; các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã tập trung và đúng thẩm quyền hơn. Trong năm, HĐND huyện đã tổ chức 3 kỳ họp thứ 7, 8, 9; đặc biệt kỳ họp thứ 7 HĐND huyện đã thực hiện công tác tổ chức cán bộ và thông qua Nghị quyết về kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND Huyện. Thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND Huyện bầu đối với 19 ông, bà. Kết quả các ông, bà được lấy phiếu tín nhiệm cơ bản đều nhận được sự tín nhiệm và tín nhiệm cao của các đại biểu HĐND Huyện; trong đó có 14 đồng chí đạt mức tín nhiệm cao trên 80%.Thường trực và 2 ban HĐND huyện đã tổ chức 34 cuộc giám sát và khảo sát...Hoạt động của HĐND các xã, thị trấn cũng đạt nhiều kết quả.

 

 

    Trong năm 2019, HĐND Huyện đã triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm: Tổ chức thực hiện tốt các kỳ họp trong năm; Chuẩn bị và tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri theo qui định. Nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực công tác giám sát của Thường trực, hai ban, các tổ và các đại biểu HĐND theo kế hoạch đã đề ra. Thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm đã đăng ký với cấp ủy. Tham gia tích cực vào các chương trình giám sát của Quốc hội, HĐND Thành phố và các đơn vị có liên quan đối với HĐND Huyện và HĐND các xã, thị trấn…

 

Dương Đông- Trung Dũng

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh