TIN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HĐND thị trấn Đông Anh tổ chức Kỳ họp thứ 9, nhiệm kỳ 2016- 2021
Ngày đăng 19/06/2019 | 17:09

Trong 2 ngày 18 và 19/6, HĐND thị trấn Đông Anh đã tổ chức kỳ họp thứ 9, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2019.

     Trong 6 tháng đầu năm 2019, tổng thu ngân sách trên toàn địa bàn Thị trấn ước đạt khoảng trên 28 tỷ đồng, bằng 87,35% so với dự toán giao, công tác thu thuế, phí và lệ phí được tăng cường, qua đó đã thực hiện thu phí và lệ phí được 93 triệu đồng, thu thuế môn bài được 260 triệu đồng, đạt 104 % so với dự toán giao. Công tác quản lý đất đại, trật tự xây dựng được tập trung chỉ đạo và có nhiều chuyển biến tích cực. 6 tháng đầu năm trên đại bàn có nhiều công trình được đầu tư nâng cấp và xây mới như: cải tạo, nâng cấp xây dựng dãy phòng học trường tiểu học thị trấn Đông Anh trị giá 14 tỷ đồng; cải tạo nâng cấp 5 nhà văn hóa trị giá trên 21 tỷ đồng. Thực hiện tốt việc tang văn minh, 100% người qua đời được đưa đi hỏa táng. Công tác chính sách xã hội luôn được quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo. Tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được ổn định. Các hoạt động văn hóa thể dục thể thao được quan tâm thường xuyên, qua đó góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. An ninh quốc phòng được giữ vững.

     6 tháng cuối năm 2019, thị trấn Đông Anh tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, trọng tâm là phát triển thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp. Tăng cường công tác quản lý đất đai, đảm bảo xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống thiên tai, cháy nổ, đẩy mạnh cải cách hành chính, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Thanh Hoa - Trung Dũng

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh