TIN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Kỳ họp thứ 12 HĐND xã Đông Hội khóa XX nhiệm kỳ 2016 – 2021
Ngày đăng 23/06/2020 | 16:07

Trong 2 ngày 22 và 23/6, HĐND xã Đông Hội khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đã tổ chức kỳ họp thứ 12, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu, bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

     Trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid 19 song với sự cố gắng nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong xã tình hình kinh tế của xã tiếp tục được duy trì và phát triển, cơ cấu các ngành kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng. Công tác quản lý đất đai trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã được tăng cường, từ đầu năm đã trình huyện 6 hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 10 hồ sơ đang được xã xem xét rà soát và kiểm tra hiện trạng theo quy định. Việc thực hiện đề án xây dựng xã thành phường và xây dựng nông thôn mới được tập trung triển khai nhằm hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt, trong đó tập trung thực hiện các đề án thành phần, đầu tư cải tạo nâng cấp hệ thống đường giao thông, cơ sở hạ tầng, kè ao hồ…

     Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, tuyên truyền có hiệu quả việc thực hiện quy tắc ứng xử, xây dựng hộ gia đình an toàn, cụm dân cư an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid 19, công tác giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân tiếp tục được quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác tang văn minh trên địa bàn xã 6 tháng đầu năm đạt 88,9%. Làm tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã được đảm bảo.

     Tại kỳ họp các đại biểu đã được nghe đại diện lãnh đạo UBND xã và các ngành chức năng trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại nhưng buổi tiếp xúc đại biểu HĐND xã trước kỳ họp đồng thời tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các tờ trình và dự thảo nghị quyết của kỳ họp về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế xã hội của xã 6 tháng cuối năm 2020.

Việt Quang

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh