TIN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HĐND xã Nguyên Khê khoá 20, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức Kỳ họp thứ 13
Ngày đăng 24/06/2020 | 19:52

Trong 2 ngày 23,24/6, HĐND xã Nguyên Khê khoá 20, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức Kỳ họp thứ 13 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm và đề ra phương phương nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

 

      Trong 6 tháng đầu năm 2020, kinh tế, xã hội trên địa bàn xã duy trì ổn định. Tổng thu ngân sách đạt trên 134 tỷ đồng, đạt 96,46% kế hoạch. Các công trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản được tập trung thực hiện, đến nay, xã đã khởi công xây dựng 8 dự án mới và 7 dự án chuyển tiếp với tổng mức đầu tư gần 47 tỷ đồng. Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng tiếp tục được tăng cường. Trong 6 tháng đầu năm, xã đã đề nghị UBND huyện cấp được 21 GCN QSD đất, đạt 123,5% kế hoạch giao; công tác an sinh xã hội được quan tâm, xã đã hoàn thành việc chi trả cho 582  đối tượng cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ cận nghèo bị ảnh hưởng bởidịch Covid – 19 với tổng số tiền trên 759 triệu đồng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định..

 

 

 

      Cũng tại kỳ họp, HĐND xã Nguyên Khê  đã đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của năm 2020, đồng thời kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã đối với ông Đào Xuân Hoàng với 25/26 đại biểu tán thành, chức danh Phó chủ tịch UBND xã đối với ông Nguyễn Văn Quang  với 26/26 đại biểu tán thành và thành viên Ủy ban đối với Ngô Đăng Dũng – Trưởng công an xã với 26/26 đại biểu tán thành.

 

Thự hiện : Hồng Sinh- Bá Đông

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh