TIN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Kỳ họp HĐND huyện Đông Anh khoá XVII

Ngày đăng 19/11/2013 | 10:43 AM
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay HĐND Huyện đã tổ chức 16 kỳ họp, trong đó kỳ họp thứ 1 được tổ chức theo luật định để kiện toàn các chức danh của HĐND, UBND; 11...

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh