Truy cập nội dung luôn
CƠ CẤU TỔ CHỨC
TIN TỨC, SỰ KIỆN

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND HUYỆN

Tiếp công dân

0243. 883 7692

Giải quyết TTHC

0243. 883 9336

Tin trong huyện Tin trong huyện

Lưu Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đông Anh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội
Ngày đăng 24/05/2024 | 14:50  | Lượt xem: 172

Để phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội ngày 22/11/2014 Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Chỉ thị nêu rõ, tín dụng chính sách xã hội là một giải pháp sáng tạo, có tinh thần nhân văn sâu sắc và phù hợp với thực tiễn, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Qua gần 10 năm triển khai thực hiện, Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương đã đi vào cuộc sống, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị đã giúp cho hoạt động tín dụng chính sách ngày càng được phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của NHCSXH trên địa bàn, chất lượng tín dụng ngày càng được củng cố, nâng cao. Đến nay, tổng nguồn vốn của 11 chương trình tín dụng chính sách đang triển khai trên địa bàn huyện Đông Anh đạt hơn 695 tỷ đồng với hơn 12.596 khách hàng vay vốn thông qua 332 tổ Tiết kiệm và vay vốn thuộc 04 hội đoàn thể nhận uỷ thác (Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh). Tăng hơn so với trước khi Chỉ thị 40-CT/TW ban hành là 492 tỷ đồng.

NHCSXH, Hội đoàn thể Huyện thăm các hộ vay trồng đào trên địa bàn các xã Vĩnh Ngọc

Cấp ủy, chính quyền các cấp đã nhận thức được vị trí, vai trò của tín dụng chính sách xã hội trong quá trình tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tăng trưởng kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Với phương thức “Giao dịch tại nhà - giải ngân, thu nợ tại xã”, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Đông Anh đã tổ chức giao dịch tại 24/24 điểm trực giao dịch tại các xã, thị trấn. Các tổ giao dịch tại xã, thị trấn được trang bị đầy đủ điều kiện hoạt động của một Ngân hàng bảo đảm an ninh, an toàn cho phiên giao dịch; cung cấp dịch vụ tiết kiệm cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác, đảm bảo người dân trên địa bàn được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi  một cách tốt nhất và nhanh nhất.

Đặc biệt từ khi có Chỉ thị 40-CT/TW đến nay, hàng năm UBND huyện Đông Anh đều quan tâm dành một phần nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH Huyện để bổ sung nguồn vốn cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Đến nay, UBND Huyện đã chuyển hơn 27 tỷ đồng từ ngân sách sang NHCSXH Huyện để thực hiện cho vay đối với Hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn, góp phần tăng tỷ lệ hộ được vay vốn từ nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn, đảm bảo an sinh xã hội. 

Trong thời gian tới, để tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội phải xác định chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình, kế hoạch về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, hỗ trợ giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho lao động nông thôn... Tổ chức thực hiện tốt chủ trương huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội, nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp trong việc củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội; điều tra, rà soát, bổ sung đối tượng đủ điều kiện vay vốn theo quy định tăng cường tuyên truyền về chính sách tín dụng ưu dãi của Nhà nước, phối hợp, lồng ghép hoạt động tín dụng chính sách với chương trình, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân; phát triển giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, công tác khuyến nông, tập huấn hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cho hộ nghèo và các dối tượng chính sách; phổ biến các mô hình vay vốn, các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả; các điển hình giúp nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xà hội ở địa phương.

Trọng Công

Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 672
Lượt truy cập trong tuần: 33242
Lượt truy cập trong tháng: 213721
Lượt truy cập trong năm: 1868357
Tổng số truy cập: 4211072
 
+21
°
C
+23°
+16°
Dong Anh
Wednesday, 21
See 7-Day Forecast