TIN TRONG HUYỆN

Huyện Đông Anh triển khai công tác tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn Huyện năm 2019
Ngày đăng 23/11/2018 | 09:53  | View count: 375

Chiều 22/11, BCĐ tổng điều tra dân số và nhà ở Huyện Đông Anh tổ chức Hội nghị Triển khai công tác tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thị Tám- Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy- Phó Chủ tịch UBND Huyện - Trưởng BCĐ tổng điều tra dân số và nhà ở Huyện chỉ đạo hội nghị.

          Tại hội nghị, BCĐ đã thông qua Quyết định về việc thành lập BCĐ và Văn phòng BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, theo đó BCĐ bao gồm 10 ông bà do bà Nguyễn Thị Tám- Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy- Phó Chủ tịch UBND Huyện làm Trưởng ban; Văn phòng BCĐ gồm 11 ông bà do ông Nguyễn Văn Thực- Chi Cục trưởng Chi cục Thống kế làm Chánh văn phòng.

         Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc tổng điều tra  quan trọng với phạm vi và quy mô lớn, phức tạp, liên quan trực tiếp đến các hộ dân cư và người dân thực tế thường trú trên địa bàn. Mục đích của Tổng điều tra là tổng hợp những thông tin cơ bản về dân số và nhà ở trên phạm vi của từng địa phương; Tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định trong Luật Thống Kê; Phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở trong các năm tiếp theo.  Đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2011-2020; Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2021-2030; phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về công tác dân số trong tình hình mới; Giám sát các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết. Cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp Quốc gia về dân số; xây dựng dàn mẫu chủ phục vụ các cuộc điều tra hộ dân cư.

           Theo đó, đối tượng điều tra là tất cả người Việt Nam thường xuyên cư trú trên địa bàn Huyện tính đến thời điểm điều tra; Người Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền cho phép xuất cảnh ra nước ngoài trong thời hạn quy định. Các trường hợp chết của hộ dân cư đã xảy ra từ ngày mùng 1 Tết âm lịch Mậu Tuất năm 2018, tức ngày 16/2/2018 đến hết ngày 31/3/2019. Đơn vị điều tra là hộ. Phạm vi điều tra được thực hiện toàn bộ trên phạm vi toàn Huyện đối với tất cả các đơn vị điều tra. Phương pháp thu thập thông tin tổng điều tra sử dụng hai phương pháp đó là: Phỏng vấn trực tiếp và hộ tự cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Tổng điều tra, đây là điểm mới trong thực hiện cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở lần này. Thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 1/4/2019, thời gian điều tra tại địa bàn tiến hành là 25 ngày, bắt đầu tư 7 giờ sáng ngày 1/4/2019 và kết thúc chậm nhất vào ngày 25/4/2019.

Dương Đông - Việt Quang

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh