TIN TRONG HUYỆN

Đông Anh tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 30
Ngày đăng 30/11/2018 | 14:11  | View count: 389

Sáng 30/11, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đông Anh khóa 28 tổ chức Hội nghị lần thứ 30. Đến dự có đại diện Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội, đại diện Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Đồng chí Nguyễn Văn Quang – TUV- Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND Huyện, đồng chí Phạm Văn Châm – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Lê Trung Kiên – Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND Huyện cùng các đồng chí trong Ban TVHU, Thường trực HĐND, UBND Huyện.

    Kết quả nổi bật trong công tác lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018 của BCH Đảng bộ Huyện được đồng chí Nguyễn Văn Quang – TUV- Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND Huyện khẳng định tại hội nghị đó  là giá trị sản xuất các ngành kinh tế trên địa bàn Huyện ước đạt 127.967 tỷ đồng, tăng 10,6% vượt kế hoạch giao 1,8%.  Nhiều chỉ tiêu, pháp lệnh của Huyện hoàn thành thành và vượt mức TP giao, tiêu biểu là chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bằng 154% dự toán Thành phố giao và 119% so với Huyện giao, chỉ tiêu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu cho các ô, thửa đất đủ điều kiện đạt 113,9% và chỉ tiêu giảm hộ nghèo đạt 195,8% kế hoạch. Công tác quản lý đất đai trật tự xây dựng được tập trung cao. Chương trình Nông thôn mới tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt cùng với việc chủ động xây dựng Đề án Huyện Đông Anh thành Quận và 12 Đề án thành phần. Công tác cải cách nhành chính có nhiều chuyển biến rõ nét. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

            Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chỉ đạo toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, công tác kiểm tra giám sát, công tác dân vận. Trong đó, nổi bật là Huyện đã thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt các  Nghị quyết của TW; chỉ đạo 100% các tổ chức cơ sở Đảng, tổ chức Đảng ban hành Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện các  nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2018; phát triển 370 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 402 đồng chí, xử lý kỉ luật 1 tổ chức đảng và 29 đồng chí đảng viên vi phạm, trao tặng huy hiệu Đảng cho 986 đồng chí.

    Tại hội nghị, Đồng chí Nguyễn Văn Quang – TUV- Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND Huyện cũng đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm Huyện cần thực hiện từ nay đến năm 2020, đó là: phấn đấu lãnh chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ 28; hoàn thành các mục tiêu của Đề án xây dựng Đông Anh thành Quận; chuẩn bị công tác nhân sự cho Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025; tinh gọn tổ chức bộ máy của Đảng, Chính quyền, Mặt trận theo các Nghị quyết của TW và Thành ủy. Đồng thời chỉ ra các giải pháp khắc phục những tồn tại để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra.

      

       Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng nhấn mạnh để xây dựng Đông Anh thành Quận, mục tiêu trước mắt, Huyện cần tập trung chỉ đạo quyết liệt để nâng cao các chỉ tiêu đang ở ngưỡng xấp xỉ, đặc biệt là công tác quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản và xử lý nghiêm các sai phạm trong các lĩnh vực này. Tập trung các giải pháp để làm tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án lớn, dự án trọng điểm, huy động các nguồn lực để tiếp tục thực hiện các mục tiêu ưu tiên cho công tác đầu tư xây dựng cơ bản đối với các dự án hạ tầng phát triển đô thị, đặc biệt là hạ tầng phát triển đô thị theo quy hoạch Đông Anh thành Quận.  

Huyền Trang - Việt Quang

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh