TIN TRONG HUYỆN

Phiên đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã Liên Hà, Vân Hà, Dục Tú và Vĩnh Ngọc
Ngày đăng 21/04/2019 | 11:16  | View count: 2928

Sáng 21/4, tại Hội trường UBND Huyện, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đông Anh phối hợp với Công ty bán đấu giá Đông Anh tổ chức Phiên đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt trong khu dân cư nông thôn để xây dựng nhà ở tại điểm điểm X7 thôn Hà Lỗ xã Liên Hà, điểm X5 thôn Vĩnh Thanh xã Vĩnh Ngọc, thôn Vân Điềm xã Vân Hà và thôn Phúc Hậu 1 xã Dục Tú.

     Tại phiên đấu giá, có tổng số 134 hồ sơ đăng ký đấu giá đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng 24 ô đất.Trong đó, khu đất tại điểm X7, thôn Hà Lỗ xã Liên Hà có 1 ô đất với 11 hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá. Giá khởi điểm bán 1 m2 đất là 10 triệu đồng, bước giá là 300 nghìn đồng. Khu đất tại điểm X5 thôn Vĩnh Thanh xã Vĩnh Ngọc có 5 ô đất với 19 hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá. Giá khởi điểm bán 1 m2 đất là 20 triệu đồng, bước giá là 300 nghìn đồng. Khu đất tại thôn Vân Điềm xã Vân Hà có 16 ô đất với 77 hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá. Giá khởi điểm bán 1 m2 đất là 10 triệu đồng, bước giá là 300 nghìn đồng. Khu đất tại thôn Phúc Hậu 1 xã Dục Tú có 2 ô đất với 27 hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá. Giá khởi điểm bán 1 m2 đất là 10 triệu đồng, bước giá là 200 nghìn đồng.

     Phiên đấu giá diễn ra công khai và đúng luật, kết quả:

     Tại điểm X7 thôn Hà Lỗ xã Liên Hà: giá trúng thầu là 27 triệu 700 nghìn đồng/m2.

    Tại điểm X5 thôn Vĩnh Thanh xã Vĩnh Ngọc: giá trúng thầu cao nhất là 43 triệu 100 nghìn đồng/m2, giá trúng thầu thấp nhất là 27 triệu 800 nghìn đồng/m2.

     Tại thôn Vân Điềm xã Vân Hà: giá trúng thầu cao nhất là 21 triệu 400 nghìn đồng/m2, giá trúng thầu thấp nhất 17 triệu 500 nghìn đồng/m2.

     Tại thôn Phúc Hậu 1 xã Dục Tú: giá trúng thầu cao nhất là 29 triệu 400 nghìn đồng/m2, giá trúng thầu thấp nhất là 28 triệu đồng/m2.

Việt Quang

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh