TIN TRONG HUYỆN

Phiên đấu giá quyền sử dụng đất trong ô đất 3-NO thuộc dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Bắc sông Thiếp
Ngày đăng 13/10/2019 | 15:15  | View count: 356

Sáng 13/10, Ban quản lý đầu tư xây dựng Huyện Đông Anh phối hợp với công ty đấu giá Hợp danh Lạc Việt tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất trong ô đất 3- NO thuộc dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Bắc sông Thiếp. Tới dự có đồng chí Nguyễn Xuân Linh- Ủy viên Ban TVHU- Phó Chủ tịch UBND – Trưởng BCĐ đấu giá quyền sử dụng đất Huyện Đông Anh.

     Ô đất 3- NO thuộc dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Bắc sông Thiếp được đem ra đấu giá lần này bao gồm 10 thửa đất, ký hiệu từ N3.2 đến N3.6 và N3.13 đến N3.17, với giá khởi điểm là 35 triệu đồng/m2, bước giá là 300.000 đồng/m2.

     Tại phiên đấu giá, 52 khách hàng đủ điều kiện tham dự phiên đấu giá đã có mặt đông đủ. Phiên đấu giá đảm bảo thực hiện công khai, liên tục, khách quan, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia,tuân thủ đúng các qui định của pháp luật về đất đai và pháp luật về đấu giá tài sản.

     Phiên đấu giá quyền sử dụng đất trong ô đất 3- NO thuộc dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Bắc sông Thiếp đã thành công tốt đẹp, kết thúc phiên đấu giá, giá trúng thầu cao nhất là 77.900.000đồng/m2, giá trúng thầu thấp nhất là 67.100.000 đồng/m2.

Dương Đông- Việt Quang

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh