ĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND HUYỆN

Tiếp công dân

024.38837692

Giải quyết TTHC

024.38839336

THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Huyện Đông Anh bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng năm 2018
Ngày đăng 11/09/2018 | 08:47  | View count: 509

Sáng 10/9, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng năm 2018, đây là lớp thứ 4 trong năm nay được tổ chức dành cho đối tượng này.

      Theo kế hoạch, lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng được tổ chức trong 3 ngày từ ngày 10-12/9/2018, 145 học viên là những quần chúng ưu tú đến từ 21 tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn Huyện được bồi dưỡng những kiến thức cơ bản của 6 chuyên đề, bao gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ tiến lên CNXH; Những nội dung cơ bản về Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

     Lớp bồi dưỡng đã giúp cho các học viên hiểu và nắm được những vấn đề lý luận chính trị cơ bản về đường lối, chủ trương, Điều lệ Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó tiếp tục rèn luyện phấn đấu  để trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Dương Đông - Việt Quang