ĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND HUYỆN

Tiếp công dân

0243. 883 7692

Giải quyết TTHC

0243. 883 9336

THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Đảng ủy khối Doanh nghiệp học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và Chỉ thị 35 CT/TW của Bộ chính trị
Ngày đăng 08/09/2019 | 09:01  | View count: 586

Sáng ngày 8/9, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Đảng ủy khối Doanh nghiệp đã được học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và Chỉ thị 35 CT/TW của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

      Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Cường- UVBTVHU- Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy- Giám đốc Trung tâm BDCT huyện Đông Anh. Đồng chí Nguyễn Thế Hưng- HUV- Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp và 456 đảng viên thuộc chi bộ các doanh nghiệp trên địa bàn Huyện đã về dự.

       Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Cường- Uỷ viên BTVHU- Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ- Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Huyện tóm tắt nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương 10, khoá XII của Đảng trong đó nhấn mạnh: Hội nghị lần thứ 10 đã tiếp tục thể hiện tinh thần đổi mới, nghiêm túc, thẳng thắn và hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra; Hội nghị đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, gồm: Đề cương Báo cáo chính trị; Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 bổ sung, phát triển; Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021-2030 và Báo cáo tình hình KT-XH 5 năm 2016-2020, Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.  Nội dung Chỉ thị số 35- của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến các quy định, trình tự thực hiện các bước về công tác nhân sự theo yêu cầu của Chỉ thị số 35; về chủ đề Đại hội, vấn đề văn kiện và các công tác chuẩn bị Đại hội. 

      Thông qua hội nghị, đã giúp cho các đảng viên trong Đảng ủy khối Doanh nghiệp  nắm được những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 10 khóa 12 của Đảng; Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, góp phần bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nhất nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

 

Thực hiện: Hồng Sinh - Thế Vĩnh