ĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND HUYỆN

Tiếp công dân

0243. 883 7692

Giải quyết TTHC

0243. 883 9336

THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Hội Nông dân huyện Đông Anh tích cực nâng cao chất lượng tín dụng trong hoạt động ủy thác với Ngân hàng chính sách xã hội
Ngày đăng 19/10/2021 | 12:26  | View count: 468

Trong những năm qua, hoạt động ủy thác giữa Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Đông Anh với Hội Nông dân huyện Đông Anh đã và đang thực hiện tốt công tác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác nhằm chuyển tải kịp thời nguồn vốn ưu đãi đến người được thụ hưởng, giúp nhiều hộ gia đình nghèo có vốn phát triển sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, đóng góp tích cực vào công cuộc giảm nghèo, tạo việc làm, an sinh xã hội trên địa bàn.

       Hội Nông dân huyện luôn bám sát nội dung ủy thác, Nghị quyết của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH, các văn bản chỉ đạo của NHCSXH các cấp, thường xuyên giao ban với NHCSXH huyện để kịp thời chỉ đạo Hội cơ sở, các Tổ Tiết kiệm và vay vốn trực thuộc Hội quản lý thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Chính phủ về cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Từ Hội huyện đến Hội cơ sở cũng đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đến tổ viên Tổ tiết kiệm và vay vốn và nhân dân trên địa bàn bằng nhiều hình thức như lồng ghép vào các Hội nghị và các buổi sinh hoạt của hội, các buổi tham gia sinh hoạt tổ các nội dung liên quan đến hoạt động tín dụng chính sách.

NHCSXH, Hội Nông dân huyện Đông Anh thực hiện công tác

kiểm tra vay vốn  tại cơ sở

       Bên cạnh đó công tác kiểm tra, giám sát hội cơ sở được Ban thường vụ huyện hội quan tâm, luôn có sự phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, chính vì vậy chất lượng tín dụng ủy thác tương đối tốt, tính đến 30/9/2021 toàn huyện có 24/24 xã không có nợ quá hạn từ vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội. Đến nay dư nợ nhận ủy thác là 185.653 triệu đồng chiếm tỷ lệ 37,0% dư nợ ủy thác của NHCSXH huyện, với 126 tổ Tiết kiệm và vay vốn,  giúp cho 4.532 hộ được vay vốn, số dư tiền gửi tiết kiệm qua Tổ Tiết kiệm và vay vốn là 12.156 triệu đồng.

       Thời gian tới Hội nông dân huyện sẽ tiếp tục phối hợp với NHCSXH để thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Chính phủ về tín dụng chính sách trên địa bàn, đồng thời chỉ đạo hội cơ sở tập trung đôn đốc thu hồi lãi tồn đọng, nợ đến hạn kịp thời nhằm duy trì và nâng cao chất lượng tín dụng ủy thác; tăng cường quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.