ĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND HUYỆN

Tiếp công dân

0243. 883 7692

Giải quyết TTHC

0243. 883 9336

THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Hội nghị Văn hóa Toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Ngày đăng 24/11/2021 | 16:08  | View count: 152

Sáng 24/11/2021, tại Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội), Bộ Chính trị - Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Văn hóa Toàn quốc. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Trung ương (tại Nhà Quốc hội) đến 63 tỉnh, thành và mở rộng đến các xã, phường, thị trấn.​​​​​ Tại điểm cầu huyện Đông Anh có đồng chí Lê Trung Kiên - TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND Huyện; đồng chí Nguyễn Xuân Linh - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND Huyện.

 

 

  Hội nghị Văn hóa Toàn quốc lần này nhằm đánh giá việc triển khai đường lối, chủ trương, các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng về công tác Văn hóa, Văn nghệ thời gian qua; kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác Văn hóa, Văn nghệ trong giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến năm 2045.

 

         Hội nghị với hơn 150 tham luận, được kết nối trực tuyến tại các điểm cầu ở tất cả các tỉnh, thành trong cả nước. Các tham luận gửi tới hội nghị nhằm khẳng định rõ hơn vai trò “soi đường cho quốc dân đi” của văn hóa; đồng thời, các tham luận cũng đưa ra các ý kiến định hướng phát triển văn hóa và con người trong giai đoạn mới, từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và  ý thức của con người Việt Nam thời đại mới.

      Hội nghị cũng là diễn đàn để lắng nghe và là dịp cổ vũ, động viên các các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong ý chí, hành động; liên kết các lực lượng làm công tác văn hóa, văn nghệ trong và ngoài nước tạo thành một mặt trận đồng lòng, dốc sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

 

     Trong phát biểu chỉ đạo Hội nghị Văn hóa toàn quốc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần khẳng định vai trò lớn của Văn hóa: ‘Văn hóa còn là dân tộc còn”. Khẳng định ý nghĩa đặc biệt của Hội nghị Văn hóa toàn quốc, Tổng Bí thư nhấn mạnh rất vui mừng, vinh dự và hào hứng được dự hội nghị này. Đặc biệt trong bài phát biểuTổng Bí thư dẫn ra nhiều khái niệm văn hóa mang tính học thuật của các nhà nghiên cứu và cũng chia sẻ quan niệm giản dị của mình về văn hóa với hội nghị. Theo đó văn hóa rất gần gũi với đời sống, khi người dân được sống giữa tình thương và lòng nhân ái, lẽ công bằng… ấy chính là văn hóa. Đồng thời đồng chí cũng mong muốn sau hội nghị văn hóa sẽ có bước chuyển mới, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại.

 

      Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 có một ý nghĩa rất quan trọng, nhằm khơi dậy khát vọng của toàn dân tộc để bước sang một thời kỳ mới, tập trung phát triển nhanh và bền vững đất nước.

 

Thanh Hoa – Trung Dũng