ĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND HUYỆN

Tiếp công dân

0243. 883 7692

Giải quyết TTHC

0243. 883 9336

THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thành uỷ Hà Nội tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành uỷ Hà Nội khoá XVII về phát triển công nghiệp văn hoá trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2020- 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Ngày đăng 16/08/2022 | 16:10  | View count: 120

Sáng 16/8, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu, quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành uỷ Hà Nội khoá XVII về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn tới năm 2045”. Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp tới trực tuyến tới 625 điểm cầu trên địa bàn Thành phố với sự tham dự của 26.374 đại biểu.

     Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí  Nguyễn Văn Phong- Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội trực tiếp truyền đạt một số nội dung quan trọng và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện của Nghị  quyết số 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành uỷ Hà Nội khoá XVII về phát triển công nghiệp văn hoá trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2020- 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

     Theo nội dung Nghị quyết số 09-NQ/TU, về quan điểm, Thành ủy Hà Nội xác định phát triển công nghiệp văn hóa (CNVH) được đặt trong tổng thể và dựa trên nền tảng phát triển văn hóa, con người Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng. Đây là điều kiện để phát huy tối đa nguồn lực văn hóa, con người, tạo nên sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng quyết định phát triển bền vững Thủ đô. Phát triển công nghiệp văn hóa là một ưu tiên trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, với mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có đóng góp hiệu quả vào tăng trưởng GRDP, đem lại nhiều việc làm và thu nhập, thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh và bền vững Thủ đô.

     Phát triển CNVH trên nguyên tắc bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, phát huy tối đa những tiềm năng, thế mạnh, giá trị văn hóa truyền thống mang bản sắc của Thủ đô ngàn năm văn hiến; đẩy mạnh hội nhập quốc tế, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, góp phần bồi đắp và phát triển hệ giá trị văn hóa Thăng Long - Hà Nội, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, Hà Nội trở thành "Thành phố sáng tạo", quảng bá và nâng cao vị thế, hình ảnh Thủ đô, Việt Nam ra khu vực và thế giới.

     Theo đó, đến năm 2025, mục tiêu mà Nghị quyết đặt ra là CNVH Thủ đô trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; hoàn thành rà soát, tích hợp quy hoạch phát triển CNVH vào Quy hoạch Hà Nội đến 2030, tầm nhìn đến 2050; đầu tư, phát triển sản phẩm, dịch vụ văn hóa có chất lượng cao, đa dạng, độc đáo, có thương hiệu, mang đậm bản sắc văn hóa Hà Nội; đầu tư, tôn tạo hệ thống các thiết chế văn hóa, các di tích quốc gia, di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long; giữ vững và phát triển thương hiệu Thủ đô ngàn năm văn hiến, “Thành phố Vì hòa bình”, "Thành phố Sáng tạo". Phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP của thành phố.

Đến năm 2030, ngành CNVH Thủ đô cơ bản trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác. Hà Nội nằm trong nhóm các thành phố có ngành CNVH phát triển hàng đầu có thương hiệu, sản phẩm uy tín, khả năng cạnh tranh cao với các thành phố trong khu vực; là "Thành phố sáng tạo" có sức ảnh hưởng ở khu vực Đông Nam Á. Doanh thu từ các ngành CNVH tăng dần qua từng năm, phấn đấu đóng góp khoảng 8% GRDP của thành phố.

      Đến năm 2045, CNVH Thủ đô là ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển toàn diện, là động lực phát triển các ngành, lĩnh vực khác, là tiền đề để xây dựng Hà Nội có chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, bền vững; trở thành “Thành phố sáng tạo” của khu vực châu Á, thành phố kết nối toàn cầu, trung tâm văn hóa, du lịch lớn đặc sắc, có sức cạnh tranh quốc tế. Hình thành một số công trình văn hóa mới cho Thủ đô và Việt Nam, mang tính biểu tượng văn hóa có tầm cỡ khu vực và thế giới. Phấn đấu đóng góp khoảng 10% GRDP của thành phố.

      Để thực hiện các mục tiêu trên, Thành ủy Hà Nội chỉ rõ 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Đáng chú ý, cùng với đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về công nghiệp văn hóa, thành phố sẽ tập trung xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách như: Xây dựng cơ chế, chính sách bảo đảm nguồn lực tài chính ổn định, bố trí nguồn vốn ngân sách thỏa đáng cho đầu tư phát triển CNVH, nhất là các hạng mục có tính chất nền tảng, chiến lược; xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù của Thủ đô để phát huy sự sáng tạo dựa trên các nguồn lực CNVH cho phát triển bền vững

      Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận để đóng góp xây dựng Nghị quyết và nghe đồng chí Chử Xuân Dũng- Phó Chủ tịch UBND Thành phố triển khai kế hoạch thực hiện của UBND Thành phố về thực hiện Nghị quyết 09 của Thành uỷ Hà Nội.

      Hội nghị nghiên cứu, quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành uỷ Hà Nội khoá XVII về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn tới năm 2045” là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng. Với tinh thần, trách nhiệm cao trong triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện nội dung trọng tâm của Nghị quyết, sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của toàn Đảng, hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng lòng của mọi người dân Thủ đô, Nghị quyết sẽ sớm đi vào cuộc sống góp phần thực hiện hoá mục tiêu phát triển nhanh và bền vững Thủ đô./.

Hồng Sinh- Việt Quang.