Văn bản pháp quy


STT Trích yếu Ngày ban hành Góp ý Tình trạng
1

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

01/12/2013 ----- Hết hạn
2

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ

17/09/2013 ----- Hết hiệu lực
3

Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 10/9/2013 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước và mức trần dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

10/09/2013 ----- Còn hiệu lưc
4

Ban hành Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

05/09/2013 ----- Hết hiệu lực