Đường dây nóng

UBND HUYỆN

Tiếp công dân

024.38837692

Giải quyết TTHC

024.38839336

TRỌNG TÂM CÔNG TÁC

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện Đông Anh
Ngày đăng 16/03/2018 | 09:27  | View count: 2281

Hội đồng nhân dân huyện Đông Anh ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Thực hiện Nghị quyết số 322-NQ/HU, ngày 03/01/2018 và Chương trình công tác trọng tâm năm 2018 số 17-CTr/HU, ngày 03 /01/2018 của Huyện ủy Đông Anh; Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Đông Anh xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của HĐND Huyện. Chi tiết bản Kế hoạch đính kèm bên dưới:

 -  Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong tâm năm 2018

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh