TRỌNG TÂM CÔNG TÁC

Cụm Thi đua số 3 UB MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2020
Ngày đăng 11/02/2020 | 16:06  | View count: 505

Chiều ngày 10/2, tại huyện Đông Anh, Cụm Thi đua số 3 UB MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội gồm 05 đơn vị là Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Mê Linh, Sóc Sơn tổ chức hội nghị giao ban triển khai công tác thi đua, khen thưởng và ký kết giao ước thi đua năm 2020.

 

Đến dự có đồng chí Đàm Văn Huân – Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội, đồng chí Phạm Văn Châm – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Đỗ Ngọc Bích – UVBTVHU – Chủ tịch UB MTTQ huyện Đông Anh – Cụm trưởng Cụm Thi đua số 3 cùng các đồng chí là Chủ tịch UB MTTQ trong cụm thi đua số 3.

 

 

 

Hội nghị đã triển khai dự thảo các văn bản về công tác thi đua, khen thưởng, bao gồm Kế hoạch công tác Thi đua – Khen thưởng, Quy chế tổ chức hoạt động và bản Đăng ký mô hình, giải pháp thi đua của Cụm thi đua số 3 năm 2020.

 

 

 

Với chủ đề năm 2020: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng”.Trước sự chứng kiến của đại diện Hội đồng Thi đua – Khen thưởng UB MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, đại diện UB MTTQ các huyện thuộc Cụm thi đua số 3 đã ký giao ước thi đua năm 2020 với một số nội dung trọng tâm: Thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); Thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2020 của Thành phố: “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng .

 

 

 

Thực hiện : Bá Đông – Kim Ngân

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh