TRỌNG TÂM CÔNG TÁC

Đông Anh triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động huyện Đông Anh giai đoạn 2020-2025”
Ngày đăng 20/02/2020 | 10:43  | View count: 872

Sáng ngày 20/2, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Đề án “Đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động huyện Đông Anh giai đoạn 2020-2025”, đồng chí Nguyễn Thị Tám – UVBTV – Phó Chủ tịch UBND huyện Đông đã chủ trì Hội nghị.

 

 

   Đề án Đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn là 1 trong 15 Đề án thành phần Đầu tư xây dựng huyện Đông Anh thành quận. Theo đó, trong giai đoạn 2020-2025, huyện Đông Anh chú trọng thực hiện đào tạo nghề cho đối tượng bước vào tuổi lao động, tập trung vào các đối tượng không đi học đại học, cao đẳng với số lượng mỗi năm khoảng 1.800-2.000 người/ năm; Phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt trên 94%, tỷ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn đạt 85%, trong đó 35% có bằng cấp; Tập trung giải quyết việc làm mới cho 500-600 người, chuyển dịch lao động nông nghiệp truyền thống sang lĩnh vực sản xuất phi nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ và mục tiêu xuất khẩu lao động mỗi năm giải quyết cho 300-500 người đi xuất khẩu lao động làm việc tại nước ngoài.

 

 

 

 

 

 

 

     Mục tiêu Đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động huyện Đông Anh được gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng xây dựng huyện Đông Anh thành Quận giai đoạn 2020-2025 vì vậy cần huy động sự tham gia, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế, các Trung tâm dạy nghề, các trường nghề trên địa bàn Huyện tập trung đẩy mạnh thực hiện kế hoạch để hoàn thành các mục tiêu của Đề án trong thời gian sớm nhất.

Kim Ngân – Bá Đông

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh