TRỌNG TÂM CÔNG TÁC

UBMTTQ Việt Nam huyện Đông Anh tổ chức Hội nghị hiệp thương giữa MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện thực hiện giám sát, phản biện xã hội
Ngày đăng 20/02/2020 | 11:15  | View count: 281

Sáng 20/2, UBMTTQ Việt Nam huyện Đông Anh tổ chức Hội nghị hiệp thương giữa MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện thực hiện Quyết định số 217 và số 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) về Quy chế giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2020 và phong trào “Đoàn kết sáng tạo” năm 2020. Đến dự có đồng chí Phạm Văn Châm – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

 

     

     Theo Kế hoạch, UBMTTQ Việt Nam huyện Đông Anh, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Đông Anh sẽ tổ chức thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Nội dung giám sát tập trung vào 4 nội dung là Việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 của địa phương; Việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp kuật của nhà nước liên quan đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn; Việc thực hiện năm với chủ đề “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng”; Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và “Năm Dân vận khéo”; Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 của Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời thực hiện Nội dung giám sát chuyên đề đối với 6 đơn vị là UBMTTQ Huyện, Hội CCB Huyện, Hội LHPN Huyện, HND Huyện, LĐLĐ Huyện, và Đoàn TNCS HCM Huyện.

 

 

 

     Cũng tại hội nghị, UBMTTQ Huyện Đông Anh cũng đã triển khai Kế hoạch thực hiện phong trào “Đoàn kết sáng tạo” năm 2020 trên địa bàn huyện với 5 nội dung cụ thể.

 

 

Thực hiên : Kim Ngân - Bá Đông

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh