TRỌNG TÂM CÔNG TÁC

Đông Anh tổ chức Hội nghị phản biện xã hội về chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Ngày đăng 18/05/2020 | 10:13  | View count: 1069

Sáng 18/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đông Anh tổ chức Hội nghị phản biện xã hội vào Đề án Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn huyện Đông Anh trong quá trình đô thị hóa giai đoạn 2020 – 202, định hướng đến 2030”. Đồng chí Đỗ Ngọc Bích - Uỷ viên Ban thường vụ Huyện ủy - Chủ tịch UB MTTQ huyện chủ trì hội nghị.

 

       Theo báo cáo tại hội nghị, trong giai đoạn 2018 – 2020, tính từ khi huyện Đông Anh triển khai Đề án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh thành quận, các xã, thị trấn thành phường cho đến nay, tốc độ kinh tế của huyện luôn ở mức tăng trưởng khá, những tháng đầu năm 2020 tuy bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19, song dưới sự chỉ đạo quyết liệt của huyện tốc độ kinh tế vẫn duy trì ổn định, qua đó đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên để đạt các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xây dựng huyện Đông Anh thành Quận đô thị, văn minh thì cần phải có chiến lược với cơ cấu kinh tế mới theo hướng chuyển dịch dần từ sản xuất nông nghiệp, sản xuất thủ công, tiểu thủ công nghiệp sang công nghiệp, thương mại, dịch vụ, thu hút đầu tư từ bên ngoài đồng thời tận dụng cơ hội, tạo công ăn việc làm cho lao động tại chỗ. Do đó hội nghị phản biện xã hội vào Đề án Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn huyện Đông Anh trong quá trình đô thị hóa giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến 2030” được tổ chức chính là cơ sở quan trọng để trưng cầu ý kiến đóng góp từ chính quyền cơ sở, làm tiền đề cho việc xây dựng đề án sau này, đảm bảo tính khả thi của Đề án.

 

 

 

   Tại hội nghị đa số các đại biểu đều đồng tình, nhất trí cao với dự thảo báo cáo kinh tế, xã hội của huyện và các phương án trong Dự thảo Đề án Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn huyện Đông Anh trong quá trình đô thị hóa giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến 2030. Bên cạnh đó, đã có một số ý kiến đóng góp của các đại biểu vào dự thảo như: cần chú trọng tới công tác đào tạo lao động nông thôn không có việc làm, chú trọng tập huấn nâng cao chất lượng hàng hóa cho các khu vực làng nghề, quảng bá xây dựng thương hiệu du lịch văn hóa truyền thống đồng thời tăng cường sức hút cho thương mại, dịch vụ đi kèm phát triển. 

 

Vũ Quyên – Bá Đông

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh