THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Xin cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức
Loại thủ tục Lĩnh vực Y tế
Mức độ 2
Trình tự thực hiện
Bước 1. Tổ chức nộp Hồ sơ đề nghị cấp giấygiấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm về Bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của UBND quận, huyện, thị xã (hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp dưới được ủy quyền).
Bước 2. Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, UBND quận, huyện, thị xã(hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp dưới được ủy quyền) lập kế hoạch kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm và gửi thông báo cho tổ chức.
Bước 3. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày tham gia đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm bằng bộ câu hỏi UBND quận, huyện, thị xã(hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp dưới được ủy quyền) cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩmcho những người trả lời đúng 80% số câu hỏi trở lên ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành. 
Cách thức thực hiện Gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của UBND quận, huyện, thị xã (hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp dưới được ủy quyền).
Thành phần số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Đơn đề nghị và bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo mẫu đính kèm); 
+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có dấu xác nhận của tổ chức)
+ Giấy tờ chứng minh đã nộp phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết - 10 ngày làm việc đối với quá trình nhận hồ sơ và ra thông báo thời gian tiến hành xác nhận kiến thức (kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ). - 03 ngày làm việc đối với quá trình cấp giấy xác nhận kiến thức (kể từ ngày tổ chức tham gia đánh giá kiến thức và đạt trên 80% số câu trả lời đúng)
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan thực hiện UBND Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
Lệ phí Hiện tại chưa có quy định về việc thu phí, lệ phí
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu Mau so 06-Don de nghi xac nhan kien thuc ATTP.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý
- Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010 của Quốc hội.
- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.
- Thông tư số 47/2014/TT - BYT ngày  11  tháng  12  năm 2014 của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.