THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Đăng ký khai sinh – Đăng ký thường trú – Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi (trường hợp trẻ có cha/mẹ hoặc người nuôi dưỡng, chăm sóc có đăng ký thường trú trên địa bàn cấp huyện)
Loại thủ tục Lĩnh vực Tư pháp
Mức độ 2
Trình tự thực hiện

Bước 1: Công dân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính (Bộ phận 1 cửa) – UBND cấp xã .

Bước 2: Cán bộ 1 cửa kiểm tra hồ sơ và thực hiện việc tiếp nhận đối với hồ sơ đảm bảo yêu cầu theo quy định; ghi giấy hẹn cho công dân.

- Trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo theo quy định thì hướng dẫn công dân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn công dân tới cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Bước 3: Bộ phận 1 cửa chuyển hồ sơ tới cơ quan chuyên môn theo quy định.

Cụ thể:

- Chuyển hồ sơ tới cán bộ Tư pháp – Hộ tịch thực hiện việc cấp đăng ký khai sinh ;

- Sau khi nhận kết quả đăng ký khai sinh từ cán bộ Tư pháp – Hộ tịch (01 bản chính và 02 bản sao Giấy khai sinh), cán bộ 1 cửa lập hồ sơ đăng ký thường trú và hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế chuyển Công an cấp huyện(qua cơ quan Công an cấp xã) và Bảo hiểm xã hội cấp huyện.

Bước 4:

- Công an cấp huyện tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ do UBND cấp xã chuyển tới (qua công an cấp xã); thực hiện việc đăng ký thường trú và chuyển kết quả tới UBND cấp xã theo thời gian quy định.

- Bảo hiểm xã hội cấp huyện tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ do UBND cấp xã chuyển tới; thực hiện việc cấp thẻ bảo hiểm y tế và chuyển kết quả cho UBND cấp xã trong thời gian quy định.

- Trường hợp cơ quan Công an hoặc Bảo hiểm xã hội có yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ thì cần thông báo tới UBND cấp xã để kịp thời thực hiện việc hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 5: Sau khi nhận kết quả từ Công an cấp huyện và BHXH cấp huyện, bộ phận 1 cửa tiếp nhận, vào sổ và chuyển trả kết quả cho công dân theo thời gian quy định (Giấy khai sinh; Sổ hộ khẩu và thẻ bảo hiểm y tế).

Chú ý:

- Trường hợp công dân có yêu cầu thực hiện nhận kết quả từng loại thủ tục trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết (nhận Giấy khai sinh tại UBND cấp xã; nhận Thẻ bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội cấp huyện ; nhận Sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện) thì khi nộp hồ sơ tại UBND cấp xã phải yêu cầu cụ thể để ghi vào Phiếu hẹn.

- Trường hợp công dân yêu cầu nhận kết quả qua dịch vụ bưu điện (nếu có) thì khi nộp hồ sơ công dân đăng ký tại Bộ phận 1 cửa và nhận kết quả tại nhà theo yêu cầu.
Cách thức thực hiện

Cách 1: Cha, mẹ hoặc người nuôi dưỡng trẻ nộp hồ sơ liên thông trực tiếp tại bộ phận 1 cửa – UBND cấp xã nơi đăng ký thường trú của cha /mẹ hoặc người nuôi dưỡng trẻ.

Cách 2: Trường hợp người có yêu cầu thực hiện liên thông không trực tiếp nộp hồ sơ thì có thể ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ  thay tại bộ phận 1 cửa – UBND cấp xã nơi đăng ký thường trú của cha /mẹ hoặc người nuôi dưỡng trẻ.

- Việc ủy quyền phải bằng văn bản và được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật.

- Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì không cần phải có văn bản ủy quyền nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ.

- Trường hợp cán bộ, công chức bộ phận 1 của biết rõ mối quan hệ trên thì không cần phải xuất trình giấy tờ chứng minh mối quan hệ.

Chú ý: Công dân có thể lựa chọn việc thực hiện các thủ tục này theo hình thức liên thông hoặc thực hiện từng thủ tục riêng lẻ.
Thành phần số lượng hồ sơ

A.     GIẤY TỜ PHẢI NỘP

1.       Tờ khai đăng ký khai sinh (theo mẫu); 

2.       Giấy chứng sinh do cơ sở y tế nơi trẻ sinh ra cấp.

-  Trường hợp trẻ sinh ra ngoài cơ sở y tế thì giấy chứng sinh được thay thế bằng văn bản xác nhận của người làm chứng.

-  Trường hợp trẻ sinh ngoài cơ sở y tế và không có người làm chứng thì người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực.

-        Trường hợp đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra bằng phương pháp mang thai hộ thì nộp thêm văn bản chứng minh việc mang thai hộ theo quy định của pháp luật.

-  Trường hợp trẻ bị bỏ rơi thì sau khi thực hiện việc lập biên bản, thông báo trên phương tiện thông tin (theo K1 và K2 Điều 16 NĐ 158/2005/NĐ-CP), nộp Biên bản trẻ bị bỏ rơi thay thế Giấy chứng sinh hoặc văn bản xác nhận hoặc giấy cam đoan.

3.       Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (theo mẫu quy định)

4.       Sổ hộ khẩu của cha, mẹ (bản chính).

-  Trường hợp trẻ đăng ký thường trú theo mẹ thì nộp Sổ hộ khẩu của mẹ (bản chính);

-  Trường hợp trẻ đăng ký thường trú theo cha thì nộp Sổ hộ khẩu của cha (bản chính);

-  Trường hợp trẻ bị bỏ rơi hoặc trẻ không còn cha, mẹ mà đăng ký thường trú theo người nuôi dưỡng thì nộp Sổ hộ khẩu của người nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ (bản chính).

- Trường hợp  trẻ em đăng ký thường trú khác với nơi đăng ký thường trú của cha, mẹ thì phải được sự đồng ý của cha, mẹ trẻ (bằng văn bản); Sổ hộ khẩu (bản chính) của nơi trẻ đăng ký thường trú đến; Các tài liệu chứng minh cha, mẹ trẻ không có khả năng nuôi dưỡng và các tài liệu chứng minh mối quan hệ ông, bà nôi; ông, bà ngoại; anh, chị, em ruột; cô, dì, chú, cậu, bác ruột.

-  Trên cơ sở danh sách của cơ quan Bảo hiểm xã hội, người yêu cầu thực hiện thủ tục lựa chọn nơi khám chữa bệnh ban đầu cho trẻ em, thông báo tới cán bộ một cửa để tiếp nhận yêu cầu của người dân về việc lựa chọn nơi khám chữa bệnh ban đầu ghi nhận lên Tờ khai đăng ký khai sinh; Danh sách người tham gia BHYT theo (Mẫu D03-TS).

B.     GIẤY TỜ PHẢI XUẤT TRÌNH

1.       Bản chính Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người có yêu cầu thực hiện thủ tục trong trường hợp cán bộ, công chức bộ phận 1 cửa không biết rõ về nhân thân người yêu cầu.

2.       Bản chính Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ  (nếu cha, mẹ trẻ có đăng ký kết hôn) trong trường hợp cán bộ, công chức 1 cửa không biết rõ về quan hệ hôn nhân của cha, mẹ trẻ.

C.     CHÚ Ý

Đối với hồ sơ đăng ký thường trú: tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể mà cơ quan Công an cấp huyện có hướng dẫn về thành phần hồ sơ phù hợp với quy định của pháp luật về đăng ký thường trú.

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ, công chức 1 cửa sẽ phân loại và chuyển các giấy tờ cần thiết tới các cơ quan thực hiện thủ tục trong quá trình liên thông

Cụ thể:

1. Hồ sơ đăng ký khai sinh chuyển cán bộ Tư pháp – hộ tịch cấp xã gồm : giấy tờ số 1 và số 2 trong thành phần hồ sơ giấy tờ phải nộp.

2. Hồ sơ đăng ký thường trú (thực hiện sau khi nhận được Giấy khai sinh và 02 bản sao Giấy khai sinh từ cán bộ Tư pháp – Hộ tịch cấp xã) gồm: Bản sao giấy khai sinh; giấy tờ số 3 và 4 trong thành phần hồ sơ giấy tờ phải nộp .

3. Hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế  (thực hiện sau khi nhận được Giấy khai sinh và 01 bản sao Giấy khai sinh từ cán bộ Tư pháp – Hộ tịch cấp xã) gồm:  file đính kèm do UBND cấp xã gửi bằng giao dịch điện tử qua đường mạng internet (chuyển trước); Bản sao Giấy khai sinh và Danh sách người tham gia BHYT theo (Mẫu D03-TS) chuyển sau.

 

Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Quyết định 5116_QĐ-UBND.doc

Thời hạn giải quyết

1. Thời hạn thực hiện tổng thể

- Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định đối với thủ tục liên thông về đăng ký khai sinh; đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi.

- Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định đối với việc thực hiện liên thông các thủ tục về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế trong trường hợp đăng ký thường trú cho trẻ em mới sinh từ 01 đến 60 ngày tuổi mà có bố, mẹ cùng hộ khẩu.

- Trường hợp hồ sơ hoặc thông tin không đảm bảo theo quy định, Bộ phận 1 cửa của UBND cấp xã phải hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu cơ quan Công an hoặc Bảo hiểm y tế thì thời hạn giải quyết được kéo dài thêm không quá 02 ngày làm việc.

- Trường hợp trụ sở UBND cấp xã cách xa trụ sở cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện hoặc Công dan cấp huyện từ 50 km trở lên, giao thông đi lại khó khăn, chưa có kết nối internet thì thời hạn trả kết quả được kéo dài thêm nhưng không quá 05 ngày làm việc.

2.  Thời hạn cụ thể của từng thủ tục trong quá trình thực hiện liên thông tại các đơn vị :

- Thời hạn giải quyết thủ tục khai sinh của công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã :

+ Giải quyết ngay trong ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ tiếp nhận sau 15 giờ thì giải quyết trong ngày làm việc tiếp theo.

-     Thời hạn lập hồ sơ chuyển cơ quan công an cấp huyện và Bảo hiểm y tế cấp huyện của cán bộ, công chức 1 cửa: Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả đăng ký khai sinh (01 bản chính và 02 bản sao Giấy khai sinh) từ cán bộ Tư pháp – Hộ tịch.

-     Thời hạn giải quyết đăng ký thường trú cho trẻ của cơ quan Công an cấp huyện:

+ 15 ngày làm việc kể  từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do UBND cấp xã chuyển đến.

+ 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do UBND cấp xã chuyển đến đối với trường hợp đăng ký thường trú cho trẻ em mới sinh từ 01 đến 60 ngày tuổi mà có bố, mẹ cùng hộ khẩu.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo thì ngay sau khi tiếp nhận, cơ quan Công an thông báo cho UBND cấp xã biết để hoàn thiện hồ sơ theo quy định và gửi lại Cơ quan Công an.

+ Trường hợp hồ sơ tiếp nhận sau 15 giờ thì thực hiện việc thông báo trong ngày làm việc tiếp theo.

-      Thời hạn giải quyết cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ của cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện:

+ Giải quyết ngay trong ngày tiếp nhận thông tin do UBND cấp xã chuyển đến đối với những trường hợp cá biệt (trẻ em bị bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo……).

Nếu tiếp nhận sau 15h thì trả kết quả vào ngày làm việc tiếp theo.

+ 05 ngày làm việc kể  từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ hoặc thông tin qua mạng điện tử do UBND cấp xã chuyển đến.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo thì ngay sau khi tiếp nhận, cơ quan Bảo hiểm thông báo cho UBND cấp xã biết để hoàn thiện hồ sơ theo quy định và gửi lại Cơ quan Bảo hiểm.

+ Trường hợp hồ sơ tiếp nhận sau 15 giờ thì thực hiện việc thông báo trong ngày làm việc tiếp theo.

Chú ý: Tùy thuộc vào tình hình thực tế của địa phương, các đơn vị có thể điều chỉnh thời gian thực hiện các TTHC cho phù hợp nhưng không được vượt quá thời hạn tối đa theo quy định của pháp luật.
Đối tượng thực hiện Người có yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính thường trú trên địa bàn thành phố Hà Nội
Cơ quan thực hiện UBND xã/ thị trấn
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
  • Thẻ BHYT
Giấy khai sinh (bản chính); Bản sao Giấy khai sinh được cấp theo yêu cầu của người đi khai sinh
Lệ phí

Cấp Giấy khai sinh và Thẻ bảo hiểm y tế

Miễn lệ phí

Lệ phí cấp bản sao Giấy khai sinh: Ba nghìn đồng/01 bản sao (Số lượng bản sao tùy thuộc vào yêu cầu của công dân)

3.000

Đăng ký thường trú lần đầu

Miễn lệ phí

Những trường hợp đăng ký thường trú còn lại

Theo quy định

Cấp bản sao Giấy khai sinh cho các trường hợp người Lào di cư sang Việt Nam đã được cấp phép cư trú ổn định trước ngày 01/01/2009 và có nguyện vọng xin nhập quốc tịch Việt Nam

Miễn lệ phí

Phí Không có thông tin
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

CHÚ Ý:

- Công dân có thể yêu cầu nhận kết quả từng loại thủ tục tại cơ quan có thẩm quyền (yêu cầu cụ thể khi thực hiện việc nộp hồ sơ)

- Công dân có thể yêu cầu nhận kết quả đăng ký khai sinh ngay trong ngày nộp hồ sơ (nếu nộp sau 15 giờ thi nhận kết quả trong ngày làm việc tiếp theo)  tại bộ phận 1 cửa – UBND cấp xã và các kết quả còn lại sau thời gian quy định.

- Công dân có thể nhận kết quả qua dịch vụ chuyển phát kết quả qua đường bưu điện (nếu có và đăng ký khi nộp hồ sơ tại UBND cấp xã và trả phí theo quy định của cơ quan Bưu điện)

Cơ sở pháp lý Thông tư liên tịch 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT