THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh (số lượng nhỏ dưới 10 cây, không phải là cây quý hiếm, cây cổ thụ, không có biểu hiện phá hoại làm cây chết).
Loại thủ tục Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật
Mức độ 4
Trình tự thực hiện
Cách thức thực hiện
Thành phần số lượng hồ sơ
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Cơ quan thực hiện Phòng Quản lý đô thị
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Lệ phí
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu Mẫu 21.doc QT21.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý