THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện
Loại thủ tục Lĩnh vực Lao động Thương binh Xã Hội
Mức độ 2
Trình tự thực hiện

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của công dân và ghi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả - mẫu 03 trao cho công dân, vào sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả – mẫu 02 và lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ – mẫu 04 và chuyển phòng Lao động, thương binh và xã  hội

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ – Bộ phận TN&TKQ

Chậm nhất ½ ngày sau khi nhận hồ sơ hợp lệ

 

Thành phần hồ sơ theo mục 5.2

Sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả (mẫu 02)

 Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (mẫu 03)

B2

Chuyển hồ sơ cho lãnh đạo phòng phân công cán bộ thụ lý thẩm định hồ sơ

Phòng LĐ-TBXH

01 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (mẫu 04)

B3

 

Thẩm định hồ sơ: Chuyên viên thụ lý hồ sơ tiến hành thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu cần giải trình và bổ sung thêm, cán bộ thụ lý hồ sơ thông báo cho công dân một lần bằng văn bản để công dân bổ sung hoàn thiện

- Trường hợp đạt yêu cầu tiến hành bước tiếp theo

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

 

05 ngày

Thông báo về việc bổ sung hồ sơ (mẫu 05)

 

Thông báo về việc hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết (mẫu 06)

B4

Hoàn thiện hồ sơ, in tờ trình trình lãnh đạo phòng xem xét

Cán bộ thụ lý hồ sơ

02 ngày

Hồ sơ trình

 

B5

Lãnh đạo phòng xem xét, hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện tổ chức họp xem xét

Lãnh đạo phòng LĐTBXH

02 ngày

 

B6

Căn cứ hồ sơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện ký quyết định

Chủ tịch UBND

02 ngày

Quyết định hành chính

B7

 

Quyết định cách chức chủ tịch, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập

Chuyên viên bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

 

½ ngày (theo giấy hẹn)

 

Sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả – mẫu 02

               

 

Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND Huyện
Thành phần số lượng hồ sơ

5.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

- Văn bản nêu rõ lý do cách chức.

 

- Các văn bản, giấy tờ chứng minh liên quan đến việc bị cách chức.

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện

-Áp dụng đối với tổ chức về việc cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện.

Cơ quan thực hiện UBND Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính 01 bộ hồ sơ
Lệ phí Không
Phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý

- Luật giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014

-Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ LĐTBXH về Quy định về Điều lệ trường trung cấp