THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương, UBND cấp huyệnThông 3 UBND Huyện
2 Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện 2 UBND Huyện
3 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện) 2 UBND Huyện
4 Thủ tục 8: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ cho người HĐKC bị nhiễm chất độc hoá học và con đẻ của họ UBND Huyện
5 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động 2 UBND xã/ thị trấn
6 Thủ tục: Xác định tình trạng nhà để phục vụ đăng ký cư trú. 2 UBND xã/ thị trấn
7 Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 2 UBND xã/ thị trấn
8 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng) 2 UBND Huyện
9 Thủ tục 9: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ người có công nuôi dưỡng liệt sỹ 2 UBND Huyện
10 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng 2 UBND xã/ thị trấn
11 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động 2 UBND xã/ thị trấn
12 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng) 2 UBND Huyện
13 Thủ tục giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 2 UBND xã/ thị trấn
14 Thủ tục đăng ký giám hộ 2 UBND xã/ thị trấn
15 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ 2 UBND xã/ thị trấn
16 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ 2 UBND xã/ thị trấn
17 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập 2 UBND Huyện
18 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất) 2 UBND Huyện
19 Thủ tục 12: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần và mai táng phí đối với người có công với cách mạng từ trần 2 UBND Huyện
20 Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ 2 UBND xã/ thị trấn