THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất) 2 UBND Huyện
2 Thủ tục 13: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995. 2 UBND Huyện
3 Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ 2 UBND xã/ thị trấn
4 Thủ tục 14: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng đã được khen thưởng. 2 UBND Huyện
5 Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng UBND xã/ thị trấn
6 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 3 UBND xã/ thị trấn
7 Thủ tục đăng ký lại khai sinh 3 UBND xã/ thị trấn
8 Đăng ký khi hợp tác xã tách 2 UBND Huyện
9 Thủ tục 15: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách đối với vợ (chồng) liệt sỹ tái giá 2 UBND Huyện
10 Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến 2 UBND xã/ thị trấn
11 Đăng ký khi hợp tác xã chia 2 UBND Huyện
12 Thủ tục 16: Thăm viếng hoặc di chuyển hài cốt liệt sỹ 2 UBND Huyện
13 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 2 UBND xã/ thị trấn
14 Thủ tục đăng ký lại kết hôn 3 UBND xã/ thị trấn
15 Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã 2 UBND Huyện
16 Thủ tục 17: Tiếp nhận hồ sơ người có công với Cách mạng 1 UBND Huyện
17 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 2 UBND xã/ thị trấn
18 Thủ tục đăng ký lại khai tử 3 UBND xã/ thị trấn
19 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất 2 UBND Huyện
20 Thủ tục 18: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trang cấp dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng 2 UBND Huyện